Telefon: (0312) 212 9990 Email: iksa.as@iksa.com.tr

Shotcrete • Shotcrete

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na paralel olarak önemli değişim ve gelişmeler göstermiştir. Bu süre içinde zemin mekaniğine uygun yeraltı yapılarında gelişmiş kazı yöntemleri ve yüksek performanslı beton destekleme sistemlerinin kullanılmasının önemi artmıştır

  Özellikle yeraltı yapılaşmalarının hızlanması , güvenli ekonomik ve uzun ömürlü yapısal destekleme sistemleri arayışı, ileri teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yeraltı mühendislik projelerinde efektif kırma ,kesme, ve parçalama yöntemleri ile oluşturulan yeraltı açıklıklarının geçici ve kalıcı duraylığının sağlanması disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir.

  Zemin yapısı ile jeoloji mühendisliğini ; kayaçların petrografik yapısı , delinebilirlik ve aşındırıcılık özellikleri İle maden mühendisliğini; Mekanize Tünel açma ve püskürtme beton robotları ile makine mühendisliğini; kazılan formasyonun jeolojik özelliklerine göre kullanılan kimyasalların miktar ve çeşitliliği ile de malzeme mühendisliğini ilgilendirmektedir.

  Neticede projelendirme ve yapım sürecinde toplam çözüm anlayışını benimseyen bir "global tünelcilik kavramı" gündemdedir.

  İşte "Yeraltı Teknolojileri - Underground Technology Group (UTG) bu bağlamda oluşturulan çalışma anlayışının ürünüdür.

  Dünden Bugüne Püskürtme Beton Teknolojisi

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Püskürtme Betonda Yaş Performans Değerlendirmesi:Proctor Penetrometer Çevrim Tablosu.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Daha Güzel Bir Gelecek İçin En İyi Bildiğimiz İşi Yapıyoruz

Beton Kimyasalları,Yapı Kimyasalları,Kür malzemesi, alkali free katkı,püskürtme beton, priz hızlandırıcı, shotcrete accelerator

kimyasal beton katkıları, beton tamir harçları, silica fume, silis dumanı, dramiks,
dramiks, dramix, beton fiber, püskürtme beton, yer altı kimyasalları, beton katkıları