Telefon: (0312) 212 9990 Email: iksa.as@iksa.com.tr

UT Mobilab

 • UT Mobilab

  UTMobilab; yeni teknolojilerin kullanıldığı yeraltı mekanize kazılarına hizmet vermek amacıyla oluşturulan mobil laboratuara verilen isimdir. Underground Technology- Mobil Laboratuvar ismi UTMobilab olarak kısaltılmıştır.

  Yeraltı mühendislik projelerinde efektif kırma, kesme ve parçalama yöntemleri ile oluşturulan yeraltı açıklıklarının geçici ve kalıcı duraylığının sağlanması disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Zemin ve formasyon yapısı ile jeoloji mühendisliğini; kayaçların petrografik yapısı, kazılabilirlik, delinebilirlik ve aşındırıcılık özellikleri ile maden mühendisliğini; mekanizasyon ve püskürtme beton robotları ile makine mühendisliğini; kazılan formasyonun jeolojik özelliklerine göre kullanılan kimyasalların miktar ve çeşitliliği ile de malzeme mühendisliğini ilgilendirmektedir.

  Neticede projelendirme ve yapım sürecinde toplam çözüm anlayışını benimseyen bir "global tünelcilik kavramı" gündemdedir.

  Bu bağlamda, mekanize tünelciliğin ülkemizde kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Çamur Tipi (Slurry), Pasa Basınçlı (EPB) ve Sert Kayaç Tipi (Hard Rock) TBM uygulamalarının altyapısının gelişimine ve hem sahada hem de laboratuarda kullanılabilecek doğru bir sistemin oturtulmasına katkı vermek amacıyla İKSA Yapı Kimyasalları bir Ar-Ge projesi başlatmıştır. İlk yeraltı projesi kapsamında İKSA; Pasa Basınçlı (EPB) TBM’lere yönelik zemin şartlandırma deneylerinin yapılabildiği bir mobil laboratuar oluşturdu. Mobil laboratuarda yürütülen deneyler sonucunda TBM projeleri için köpük ve polimer optimizasyonları yapılabilir hale getirildi.

  UT-Mobil’in özellikleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

  Sistemin hareketli bir platformda oluşturularak birden fazla şantiyede hizmet verebilmesi
  İçerisinde ofis, laboratuaar alanı ve depo bulundurması
  Tünel koşullarının tam olarak oluşturulabilmesi için laboratuar mekanının tümünün -5 ila +25 dereceler arasında iklimlendirme koşullarını sağlayabilmesi
  Gerekli olan tüm laboratuar cihazlarının mobil ünitede mevcut olması.
  İKSA Ar-Ge ekibi bilimsel programlara dahil olmakla birlikte görüşlerini ve teknolojik ‘know-how’larını üniversitelerin farklı bölümleriyle ve yapı sektöründe bulunan mühendisler ile paylaşmakta ve fikir alışverişlerinde bulunmaktadır. Yürütülen Ar-Ge projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda yürütülen projelerin başlıkları aşağıdadır:
  İlk Proje Adı: Gerçek Zamanlı Toprak Analiz ve Kimyasal Şartlandırma Sistemi
  Proje Tarihi: 01.01.2008 – 30.06.2009 Proje Durumu: Başarıyla tamamlandı

  İkinci Proje Adı: Mekanize Tünelcilik ve Tahkimat Tekniklerinde Malzeme Özellik ve Etkileşimlerinin Nano/Makro Boyutta İncelenerek Zemin Şartlandırma, Segment, Grout ve Shotcrete Formülasyonlarının Geliştirilmesi
  Proje Tarihi: 01.12.2009
  Proje Durumu: Devam ediyor

  Ar-Ge ekibinin bir üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde mekanize kazı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ekibin diğer bir üsyesi de Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde surfaktantlar üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

  Birinci projede UT-Mobil, yumuşak zeminde kazı yapan EPB VE Slurry TBM’lere yönelik zemin şartlandırıcı kimyasalların optimizasyonu üzerine çalışmıştır. TBM ve tünel şartları laboratuarda simüle edilerek TBM kimyasallarI üretilmiş ve deneyler gerçekleştirilmiştir.

  Ikinci projede ise İKSA Ar-Ge ekibi zemin şartlandırma sistemini geliştirmek ve bir TBM projesi genelinde ihtiyaç duyulan harç enjeksiyonu (grout), püskürtme ve segment beton tasarımı gibi konuları kapsayan tüm kimyasalların geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde bir mekanize tünel projesinde UT-Mobil hızlı çözümler sunabilmektedir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Daha Güzel Bir Gelecek İçin En İyi Bildiğimiz İşi Yapıyoruz

Beton Kimyasalları,Yapı Kimyasalları,Kür malzemesi, alkali free katkı,püskürtme beton, priz hızlandırıcı, shotcrete accelerator

kimyasal beton katkıları, beton tamir harçları, silica fume, silis dumanı, dramiks,
dramiks, dramix, beton fiber, püskürtme beton, yer altı kimyasalları, beton katkıları