Telefon: (0312) 212 9990 Email: iksa.as@iksa.com.tr

Sürdürülebilir Yapılar

 • Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26 - 28 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye

  YAPILARDA KİMYASAL KATKILARIN KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Murat GÖKÇE
  İKSA İnşaat Katkıları, Beton Lab. Kalite Kontrol Müdürü, Ankara, Türkiye,murat@iksa.com.tr

  K.Yaşar LEVENT
  İKSA İnşaat Katkıları, Şirket Müdürü, Ankara, Türkiye,levent@iksa.com.tr

  Alev ÇANKAYALI
  İKSA İnşaat Katkıları, Ar-Ge Müdürü, Ankara, Türkiye,alev@iksa.com.tr

  Özet


  Kimyasal katkılar beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini geliştirmek için kullanılırlar. Beton ve harçların özelliklerini geliştirmek ve daha yüksek dayanımlı beton yapmak için katkı kullanılması fikri çimentonun tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Katkılar ilk kullanıldıklarında şüphe ile karşılanmalarına rağmen, beton ve harç teknolojisinin ilerlemesi sonucunda yeri ve önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Yapılar doğal kaynakların tüketilmesine ve çevre kirliliğine sebep olduklarından, bu olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ve sürdürülebilir yapılar yapılması zorunlu hale gelmiştir. Yapılarda en çok kullanılan yapı malzemesi beton olduğundan, betonun fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi için kimyasal katkıların kullanılması gerekmektedir. Bu bildiride uygun kimyasal katkıların kullanılarak üretilen betonun sürdürülebilirlik özellikleri incelenmiştir.

  Anahtar kelimeler: Kimyasal beton katkıları, beton, sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü değerlendirme (YDD).

 • 1. GİRİŞ


  Kimyasal katkılar beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini geliştirmek için kullanılırlar. Kimyasal katkıların kullanımı Romalılar dönemine kadar uzanır. Romalılar yaptıkları betonda domuz yağı, süt ve kan kullanmışlardır. Kan ve yumurta akının hava sürükleyici etkileri olduğu o zamanlarda muhtemelen bilinmiyordu fakat betonların dayanıklılığı ve sağlamlığı üzerinde etkisi olduğunun farkına varılmıştı.

  1970’li yıllardan itibaren kimyasal beton katkıları (KBK) yoğun olarak beton bünyesine girmeye başlamış ve kullanımından kaynaklanan ihtiyaçlara göre yeni ürünler geliştirilmiştir. Beton ve harçlarda yaşanan sorunlara çözüm arayışları kimyasal katkıların gelişimine ivme kazandırmıştır. Kimyasal katkıların gelişmesi ve yeni türlerinin ortaya çıkması ile betonun uygulama alanları artmıştır. Bu bildiri ile betonda kullanılan çok çeşitli kimyasalların ve doğal kaynakların çevre ve insan sağlığına olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır..

  International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey

Daha Güzel Bir Gelecek İçin En İyi Bildiğimiz İşi Yapıyoruz

Beton Kimyasalları,Yapı Kimyasalları,Kür malzemesi, alkali free katkı,püskürtme beton, priz hızlandırıcı, shotcrete accelerator

kimyasal beton katkıları, beton tamir harçları, silica fume, silis dumanı, dramiks,
dramiks, dramix, beton fiber, püskürtme beton, yer altı kimyasalları, beton katkıları