Telefon: (0312) 212 9990 Email: iksa.as@iksa.com.tr

Reoloji

 • TAZE BETON BÜNYESİNDEKİ İNCE MALZEME HAMURU REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  ÖZET

  Bu çalışmada iki nokta deney yöntemi kullanılarak, yayılma ile kayma eşiği ve akıcılık ile plastik viskozite parametreleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bunun için betondaki ince malzeme hamurunun (0,125 mm elek altı kalker tozu, çimento, su ve polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkı karışımı) reolojik özellikleri ile betonun reolojik özellikleri incelenmiştir.

  Polikarboksilat esaslı katkılar kullanılarak üretilen betonlarda amaç plastik viskozitenin yüksek, kayma eşiğinin düşük olmasıdır. İnce malzeme hamurunun reolojik özellikleri kullanılarak, plastik viskozitesi yüksek aynı zamanda düşük kayma eşiği için gerekli olan en uygun ince malzeme miktarı saptanmak suretiyle, beton tasarımı ve agrega gradasyonu belirlenmeye çalışılmıştır.

  İnce malzeme hamurunun plastik viskozitesinin ve kayma eşiğinin ayarlanması için ince malzeme hamuruna değişik oranlarda filler (0,125 mm elek altı kalker tozu) ikamesi yapılarak, farklı su / çimento oranlarındaki plastik viskozite ve kayma eşikleri tespit edilmiştir. Elde edilen ince malzeme hamuru reoloji sonuçlarına göre üretilen betonların reolojik özellikleri ile beraber yaş ve sertleşmiş beton performansı da saptanmıştır. İnce malzeme hamuru ile betonun reolojik özelikleri arasındaki ilişki farklı yapıdaki polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkılar kullanılarak da geliştirilmeye çalışılmıştır.

  2-3 Nisan 2009 tarihinde Ankara'da gerçekleşen Uluslararası Katılımlı 3.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumunda sunduğumuz "TAZE BETON BÜNYESİNDEKİ İNCE MALZEME HAMURU REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" başlıklı bildirimiz için tıklayınız.

Daha Güzel Bir Gelecek İçin En İyi Bildiğimiz İşi Yapıyoruz

Beton Kimyasalları,Yapı Kimyasalları,Kür malzemesi, alkali free katkı,püskürtme beton, priz hızlandırıcı, shotcrete accelerator

kimyasal beton katkıları, beton tamir harçları, silica fume, silis dumanı, dramiks,
dramiks, dramix, beton fiber, püskürtme beton, yer altı kimyasalları, beton katkıları