Telefon: (0312) 212 9990 Email: iksa.as@iksa.com.tr

İleri Beton Teknolojileri

 • İleri Beton Teknolojileri

  Beton, beton ile ilgili bileşenler ve beton uygulamalarındaki gelişmeler beton ve beton bileşenlerinin ileri seviyede araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Beton üretiminde yüksek dayanım ve durabilite, deprem güvenliği, beton ve bileşenlerinin çevre ile etkileşimi, en uygun beton bileşenlerinin doğru şekilde kullanımı ve bu hususların sürdürülebilirliği ancak farklı deney ve test yöntemlerinin bir sistematik dâhilinde bir araya getirilmesi ile mümkün olabilir. Bu sistematik deneyler bileşkesinde yapılan çalışmalar ile beton ve betonu oluşturan bileşenler, betona etki eden unsurlar bir bütün olarak irdelenebilir ve anlaşılabilir. Bu sayede beton ile ilgili olan milli kaynaklarımızın doğru şekilde kullanımı, üstün nitelikte ve daha uzun ömürlü beton yapıların üretimi sağlanmış olur. İleri beton teknolojileri laboratuarları kapsamında hem milli ve uluslar arası düzeyde akademik çalışmalar yapılabilecek hem de bu çalışmalar ışığında milli şartnamelerin hazırlanması ve geliştirümesi mümkün olacaktır.

  3M MODELİ
  3M Modeli çimento bazlı malzemelerin ve bileşenlerinin mühendislik özelliklerinin makro-mezo ve mikro boyutlarda incelenip araştırıldığı, daha az insan gücü, daha az deney sarf malzemesi ve daha ileri teknoloji gerektiren çok disiplinli sistematik bir deneyler ve testler çalışması bütünüdür.
  3M Modelinde beton ve bileşenleri üzerinde deney ve testler üç bölümde yapılır. Bu bölümler mikro deneyler, mezo deneyler ve makro deneylerden oluşur. Bu modelde amaç beton bileşenlerinin karakterizasyonunun her boyutta yapılabilmesi ve bileşenler arasındaki en uygun dengenin
  MİKRO DENEYLER
  Mikro dokudaki beton bileşenleri ve sertleşmiş beton üzerinde yapılan testlerdir.
  Partikül dağılım ve zeta potansiyel ölçüm cıhazları
  Atomik Kuvvet Mikroskopu (Atomic Force Microscopy)
  SEM Analizi (Scanning Electron Microscopy)
  XRF Spektrometresi (X-ray Fluorescence Spectrometer)
  MEZO DENEYLER
  Çimento pastası, harç ve betonun reolojik davranışları, beton bileşenlerinin prize ve hidratasyon sürecine etkisi konularında yapılan çalışma ve testlerdir.
  Harç ve Çimento Pastası Reometresi
  Beton Reometresi
  Ultrasound tekniği ile taze betonda dayanım gelişimi tespit Cihazı
  Kalorimetri Cihazı
  MAKRO DENEYLER
  ASR (Alkali Silica Reaksiyonu) Reaktörü
  Donma-Çözülme Cihazı
  Yüksek Mukavemetli Betonlar için Presler
  Fiber takviyeli betonların enerji yutma özelliklerini tespit edebilen plaka test cıhazları
  Çimento esaslı malzemelerin mühendislik özelliklerinin ileri laboratuar teknikleri kullanılarak karakterize edilmesi

  Reolojinin ve taze beton özelliklerinin, çimentonun mikro yapısının betonun uzun dönemli davranışına etkilerinin tanımlanması

  Çimento esaslı malzemelerin mekanik özellikleri, performansları ve nasıl kontrol edilebilecekleri hakkında ileri düzeyde bilgi edinilmesi.

  Çeşitli kimyasal ve mineral katkılar kullanarak, “tailor-made” özellikli çimento esaslı malzeme dizaynı

  Özel betonların (Kendinden yerleşen beton, yüksek performanslı betonlar, fiber takviyeli betonlar, hafif beton, polimer modifiye betonlar, püskürtme beton (shot-crete ), makro sentetik fiber ve çelik tel takviyeli püskürtme betonlar ) karışım dizaynlarının, mühendislik özelliklerinin ileri laboratuar teknikleri kullanılarak anlaşılması.
  Agrega Numune Hazırlama ve Petrografi Laboratuarı:
  Beton için agrega numuneleri ile sertleşmiş çimento pastası, harç, beton örneklerinin test –analizler için hazırlanması için gerekli olan faaliyetler yürütülür. Agrega, betonlar için ileri petrografik ve mikroskopik araştırmalar gerçekleştirilir.
  Beton kürleme ve yaşlandırma laboratuarı:
  Beton numunelerinin standart veya diğer kontrollü şartlara uygun şekilde kürlenmesi ve kürleme ile ilgili özelliklerin ( hidratasyon, yaşlanma ve büzülme ) değerlendirilmesi faaliyetleri yürütülür.
  Beton Durabilitesi Laboratuarı:
  Betonun kimyasal ve çevresel etkilere maruz kalmasının sonuçları araştırılır. Laboratuar alkali-agrega reaksiyonu, DEF ve sulfat etkisi, klorür penetrasyonu , donma-çözülmenin termal etkilerini belirleyecek test ekipmalarını içerir.
  Mekanik Özellik Laboratuarı:
  Beton, sentetik fiber ve çelik tel takviyeli betonların mekanik özelliklerinin belirlenmesi yanında püskürtme beton ve tünel kaplama segmentlerinde plaka yükleme testlerinin yapılması faaliyetleri yürütülür. Kullanılacak ekipmanların deformasyon ve servo kontrollü özellikte ve kapasitelerinin 260 kN dan 4500 kN’a kadar olması gerekir

Daha Güzel Bir Gelecek İçin En İyi Bildiğimiz İşi Yapıyoruz

Beton Kimyasalları,Yapı Kimyasalları,Kür malzemesi, alkali free katkı,püskürtme beton, priz hızlandırıcı, shotcrete accelerator

kimyasal beton katkıları, beton tamir harçları, silica fume, silis dumanı, dramiks,
dramiks, dramix, beton fiber, püskürtme beton, yer altı kimyasalları, beton katkıları